top of page

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Özel Yazılım Geliştirme Hizmetleri

ABC TEKNOLOJİ, farklı platformlar üzerindeki deneyimli ve uzman özel projeler ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken, danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır. B2B sistemleri, Veri Toplama , Konsolidasyon ve Merkezi Raporlama alanlarına yönelik operasyonel ihtiyaçları karşılayan iş çözümleri üretirken, bir yandan da hazırlanan raporlama sistemleri ile yöneticilere karar aşamalarında destek olmaktadır.

ABC TEKNOLOJİ ile Proje Geliştirme ve Özel Yazılım Geliştirme Hizmetinin Avantajları!

  • İşletmelerin stratejik hedeflerine uygun çözümlerin ve projelerin uygulanması.

  • İşletme süreçlerinin genel analizi ve tasarımında iyileştirme odaklılık

  • İşletmelerin kurumsal mimarisine uygun uçtan uca eksiksiz çözümlerin uygulanması

  • Uluslararası standartlara uygun, etkin ve başarılı proje yönetimi

  • Uzman seviyede ürün destek ve eğitim olanakları

  • Proje süresince kaliteli hizmete yönelik faaliyetler

Özelleştirme ve Entegrasyon

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmeleri öne çıkaran özel iş yapış biçimlerini destekleyecek şekilde yazılımlarda özelleştirme ve entegrasyon ihtiyaçları doğabilmektedir.

ABC TEKNOLOJİ proje çözümleri üzerinde işletmelere özel süreçleri karşılamak üzere uzman ekipler tarafından Özelleştirme ve Entegrasyon hizmeti sunulur.

İşletmelerin kullandığı üçüncü parti yazılımların Kullandıkları ERP ile entegre  edilmesi için yapılacak geliştirmeler bu hizmetin bir parçasıdır.

bottom of page