top of page

Uygulama ve Uyarlama Danışmanlığı

Proje başarısının yazılımın kalitesinden çok verilen hizmetin kalitesine ve devamlılığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Yazılımın seçiminde gösterdiğimiz özeni, kurulumu ve uyarlaması sırasında aksatmadan devam ettiriyoruz. Proje içerisinde müşterilerimizin de bu titizlikte çalışmalarını sağlamak için her türlü danışmanlık ve denetleme adımını en baştan planlıyoruz.

ABC TEKNOLOJİ, farklı platformlar üzerindeki deneyimli ve uzman özel projeler ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken, danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır. B2B sistemleri, Veri Toplama , Konsolidasyon ve Merkezi Raporlama alanlarına yönelik operasyonel ihtiyaçları karşılayan iş çözümleri üretirken, bir yandan da hazırlanan raporlama ve iş zekası sistemleri ile yöneticilere karar aşamalarında destek olmaktadır.

Ayrıca e-Dönüşüm çözümlerinin işletme ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve kullanıma alınmasına yönelik sunulan proje danışmanlığı hizmetleri,ERP sistemleri ile kurumsal uygulama yazılımları konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından sağlanmaktadır. İşletmelerin iş süreçlerini ve özel ihtiyaçlarını en doğru ve hızlı şekilde analiz ederek bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek en uygun çözümlerin işletmelerde kullanıma alınmasına yönelik, uyarlama, eğitim ve destek hizmetlerini vermekteyiz. Sonuç odaklı proje yaklaşımı ve kısa uyarlama süreçleri ile ABC TEKNOLOJİ'nin sunduğu proje danışmanlığı hizmetleri çözümlerden sağlanan yatırım ve kaynak geri dönüşünün en yüksek seviyede olmasını mümkün kılmaktadır.

bottom of page