Ammyy İndir!

Stok / Stok Yeri Tönetimi

ABC Teknoloji tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde eklenen bu makale tam 2.847 kez okunmuş.

Stok ve StokYeri Yönetimi

Ofisnet’in güçlü, esnek yapısındaki en büyük payı stok sistemi alır.
Stoklar; fiziksel stokhizmettemel tanımjenerik yapılarını destekleyen ve mükemmel çözümleri kolayca elde edilebilen tasarıma sahiptir. Stokların seri, lot ve miktar takibi yapılabilir.

Bir stokta birden çok birim tanımlanıp, katsayılarla birbirine dönüştürülebilir. Her birim için barkod tanımı girilebilir.
Stokların stok yerindeki miktarları, ana birim, hareket birimi veya birden çok birim kullanma şekline göre görülebilir.

Stok kartları, tiplere ayrılarak stok tiplerinde tanımlanan birim, stok detayı, kontrol listesi, kampanya, garanti, KDV oranı ve hesap kodları gibi birçok öndeğeri alır. Böylece tip tanımlarından kartlara otomatik olarak yansıyan öndeğerler sayesinde zaman etkin ve verimli kullanılmış olur. Ayrıca stok türleri; ticari mal, hammadde, yarı mamul, mamul, sabit kıymet, sarf malzemesi vb.. seçenekleriyle belirtilebilir.

Stok kodları sistem tarafından tiplere verilen stok kod maskesi veya gruplardan otomatik olarak oluşturulabilir. Stok kartlarına sınırsız fiyat tanımı yapılabilir. Tüm işlemlerde istenen kriterlere göre (ödeme biçimi, cari kod, cari tip vb) fiyat bilgisi otomatik gelir.
Stoklar gruplara ayrılarak işlemlerde hiyerarşik yapısıyla (ağaç yapısı) seçim kolaylığı sağlar.
Stok Bilgileri ekranı ile fiyatlar, eski fiyatlar, stok durumu, stoğun hareketleri incelenebilir, aynı ekrandan stok kartına erişilip istenen değişiklikler yapılabilir.

Fiyat listeleri toplu güncellemeler yapılmasına izin verir, böylece birden çok fiyat satırı için
ayrı ayrı işlem yapmaktansa filtrelemeler verilerek aynı anda güncellenebilir.

Stok yerleri; fiziksel ve mantıksal olarak hiyerarşik bir şekilde tanımlanabilir. Stok yerlerinin alış-satış işlemlerinde otomatik stok işleminin oluşması ve satış işlemini bekletmemek için ürün gelene kadar stok yerinin negatif seviyeye düşmesi seçenekleri sunulmuştur. Stoklar, stok yerlerinde işlem gördükleri fiziki duruma (normal, arızalı,tamir vb.) göre görülebilir. Stokların, konsinye, alınan-verilen konsinye, demirbaş, emanet, ticari, rezerv, üretim rezerv  gibi durumlarından ve normal, arızalı, tamir gibi fiziksel

durumlarından bütününü, bir veya daha fazlasını bulunduracak şekilde tanımlanabilir. Stok yerine tanımlanan durumlar dışındaki kalan ürünlerin giriş ve çıkışı engellenerek, hatalı işlem yapılması önlenir.

Stok yeri durumuna veya stoğun kendisinin durumuna bakıldığında ürünün ne kadarının ticari, ne kadarının arızalı, ne kadarının rezerv edildiği vb. gibi durumlar detaylı bir şekilde izlenebilir. Alış, satış veya stok işlemlerinde stok seçimi yapılırken stoğun durumuna göre miktarlar görüntüleneceği için işlemleri oldukça hızlandırır, karar verme sürecini kısaltır.

Kalite kriter tanımları parametrik ve tanımlanabilir yapıdadır. Firma istekleri doğrultusunda tanımlanan kriterlerden uygun olanı, alış, satış ve stok işlemlerinde seçilmek suretiyle stokların kalitelerinin takibi yapılabilir. Stoğun kalitesine göre fiyatlandırma yapılıp, fiyat listeleri oluşturulabilir. Stokların lot takibi yapılabilir.

Stok yeri yönetiminde her ürünün, firmanın hangi stok yerinde, stok yerindeki hangi rafta saklanacağı tanımlanır. Ofisnet’ te stok işlemleri bölümünde standart stok işlemleri (giriş, çıkış, konsinye, emanet, stok yerleri arası transfer vb.) olmak üzere parametrik yapısı sayesinde tanımlanan birçok işlem yapmak ve takibi mümkündür. Stok işlemlerinde ağırlıklı ortalama, hareketli ortalama (HAOR), FIFO ve LIFO gibi maliyet yöntemleri kullanılabilir.