Ammyy İndir!

Alış / Satış Yönetimi

ABC Teknoloji tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde eklenen bu makale tam 2.646 kez okunmuş.

Alış / Satış Yönetimi

Teklif toplamaktan, siparişe, malın teslim alınmasından, fatura girişine kadar tüm süreçlerin işlendiği ilişkisel ve bütünleşik bir yapıdır. Siparişin verilmesiyle, gelen fatura ve stok giriş işlemi otomatik oluşturularak kullanıcı zaman kaybını ve veri giriş tekrarını önler.

Stok kartlarına bağlı hesap kodları işlem yapıldığında otomatik olarak gider kalemine yazılır. İstenirse gider hesapları manüel olarak da seçilebilir. Teklif değerlendirme sistemi sayesinde en uygun teklifi sistem kullanıcıya önerir.

Satış işlemleri gibi Alım işlemleri de süreç odaklı bu yaklaşım ile işlemleri yürüten kullanıcılar için kullanım kolaylığı ve hızı sağlanmış olur. Stok, sipariş, irsaliye ve müşteri alacak bilgilerinin güncel takibinin sağlanması ile operasyonlar daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

 

Sistem sadece cari temelli alış-satış işlem sürecini değil parametrik yapısı sayesinde işletme içi talep yönetimini de destekler niteliktedir. Tedarik yönetimi ile malzemelerin hangi tedarikçilerden temin edildiği kolaylıkla izlenebilir ve raporlanabilir. Cari ve stok kartlarında tanımlı indirim, ödeme biçimi, fiyat gibi birçok bilgi alış işlemlerine öndeğer gelerek kayıt giriş tekrarını engellemiş olur. Tüm işlemlerinde, grup yapısı sayesinde stok seçmek çok kolay olmakla birlikte, çoklu stok seçme işlemi de kullanıcının işlem yapma hızını artırıyor. Satın alma sistemi de satış sistemine benzer bir şekilde kendi kuralları çerçevesinde

 aynı esneklik ve kolaylıkla işlem yapılması ve takipleri sağlar.

Satış ve Dağıtım Yönetimi

Tekliften başlayıp, sipariş ve teslimat için gerekli işlem kaydı ve raporların alınmasından, satış ve stokun stok yerinde işlem görmesine kadar tüm satış sürecinin yönetimi sağlanır. Siparişin işleme girmesiyle malın teslim edilmesi ve faturalanma aşamaları ister birbiriyle ilişkili istenirse de ayrı şekilde takip edilebilir. Sipariş formu birden çok teklif, bir satış işlemi ise birden çok sipariş

birleştirilerek işlem görebilir. Sipariş bekleme süreleri dikkate alınarak sevkiyat öncelik takibi yapılabilir. Sipariş işleminin girişiyle rezervasyon işlemi otomatik olarak oluşturulabilir. Siparişler temrin süre ve miktarları parçalı olarak verilip, sipariş planlama yapılır. Süreç odaklı bu yaklaşım ile, satış ve dağıtım işlemlerini yürüten kullanıcılar için kullanım kolaylığı ve hızı sağlanmış olur. Stok, sipariş, irsaliye ve müşteri borç bilgilerinin güncel takibinin sağlanması ile operasyonlar daha etkin bir şekilde yönetilebilir. Tedarik yönetimi ile malzemelerin hangi müşterilere satıldığı kolaylıkla izlenebilir ve raporlanabilir. Satış işlem satırında birden çok indirim uygulanabilir.

Cari ve stok kartlarında tanımlı indirim, ödeme biçimi, fiyat gibi birçok bilgi satış işlemlerine öndeğer gelerek kayıt giriş tekrarını engellemiş olur. İşlemlerinde, grup yapısı sayesinde stok seçmek çok kolay olmakla birlikte, çoklu stok seçme işlemi de kullanıcının işlem yapma hızını artırıyor. Ayrıca seçme ekranlarından çıkmadan,

seçilen ürünlere ait miktarlar biriktirilerek topluca ilgili işlem içerisine eklenebilir. Alım ve satış işlemlerinde ürünler renk, beden, desen, drop gibi sınırsız boyutta asorti matrisi tanımlanıp kullanılabilir. Satış işlemi içerisinde nakit, kredi kartı ile, çek senet ve ödeme planı (taksitlendirme,…) gibi finans işlemi seçenekleriyle işlem kapatması yapılabildiği gibi ve ilgili diğer kasa, banka ve çek-senet gibi sistemlerin de etkilenmesi otomatik sağlanmış olmaktadır. Stok kartlarına bağlı hesap kodları işlem yapıldığında otomatik olarak gelir kalemine yazılır. İstenirse gelir hesapları manüel olarak da seçilebilir. Cari sistemde tanımlı limit bilgisi ile satış işlemi onaylanabilir veya engellenebilir. Sınırsız tanım yapılabilen ve başlangıç – bitiş tarihi aralığı verilebilen kampanya tanım bilgisi satış işlemlerinde kullanılabilir. İşlemlerde ağırlıklı ortalama, hareketli ortalama (HAOR), FIFO ve LIFO gibi maliyet yöntemleri kullanılabilir.