Ammyy İndir!

Temel Tanımlar

ABC Teknoloji tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde eklenen bu makale tam 2.884 kez okunmuş.

Temel Sistem

Ofisnet Compact, sürekli değişen ve gelişen taleplerin karşılanması için çalışan tüm firmalara göre tasarlanmış, güncel çözümler sunan kapsamlı bir Ticari Yönetim Sistemi çözümüdür.

Ofisnet Compact, firmanıza göre tanımlanabilir yapıdaki operasyonlar ile Satış Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finansman Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetirken, Muhasebe, Üretim, B2B, SAS(Satın Alma Sistemi), İnsan kaynakları (PDKS, BORDRO), Müşteri İlişkileri Yönetimi(MİY-CRM), Online Mobil, Offline Mobil, İstasyon, Market, Restoran, Ticari Bağlantı modülleriyle ve tüm yapıdaki çoklu döviz ve tam barkod desteği ile tümleşik bir yapı içerisinde sektörel çözümler sunar.

Ofisnet Compact’ ta Ofisnet Enterprise Plus’ta olduğu gibi “İşlem Kodu Tanımlama”  özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde işlem operasyonları ve iş akışları rahatlıkla tanımlanır ve esnek  raporlama sistemiyle bilgiye hızlı ve kolay erişilebilir. Karar Destek mekanizması, veriler ışığında oluşacak sonuçlar ile karar verme yolunda sağ kol görevini üstlenir.

_ Kullanım kolaylığı, geniş kullanıcı tabanı ve her sektöre cevap veren çözümler sunar,
_ Verimliliği artırır,
_ Yasal, sektörel ve finans alanındaki yenilikler Ofisnet’in parametrik yapısı sayesinde sisteme kolaylıkla uyarlanabilir, böylece zaman kazandırır,
_ Tümleşik bir yapıdadır.

Menülere hızlı ulaşım, sık yapılan işlemler ana menü üzerinde kendilerini temsil eden ikonlar ile gösterilerek menüye çabuk erişim sağlanır, kullanıcı ihtiyaçları ve isteğine göre değiştirilebilen bir yapıdadır.
Standart kolaylaştırma araçları, birbirine benzer özellikteki cari kart, stok kartı, alış-satış, stok, finans vb.. gibi tüm işlemler çoğaltılabilir. Hatta örnek olarak bir sipariş işlemini sadece sipariş olarak değil; teklif, satış ve diğer uygun ihtimal işlemler olarak da çoğaltmak mümkündür. İşlemler ve tanım kartları; XML olarak veri gönder ile dışarı gönderebilir, veri yapısı uygun başka bir XML    dosya veri al ile içeri alınabilir, doküman bağlantısı yapılabilir. Ekranlara bağlı İlgili raporlara önizleme veya yazdırma işlemi yapılabilir.

İşlem noktası yapısı,  Ofisnet’ in önemli ve etkin kullanımda ayrıcalık gösteren özelliklerinden biri de “İşlem Noktası” yapısıdır. Bu özellik sayesinde işletmenin departmanları, şubeleri ve istenen sayıda eklenebilecek alt iş yerleri hiyerarşik bir yapıda ayrı ayrı bölümlendirilebilir. Her bir noktaya o noktada işlem görecek kasa, banka alt hesabı, personel, stok yeri, takip hesabı ataması yapılabilir. İşlem noktası yapısı ile tek bir veritabanı içerisinde hiyerarşik düzen işletme içerisinde uygulanabilir hale gelmiştir. Her bir işlem noktası için ayrı ayrı ve tüm noktalar bazında kar-zarar ve gelir-gider durumları izlenebilir ve performans değerlendirmesi yapılabilir. Tüm işlemlere işlem noktası ve personel ataması yapıldığı için işin kim tarafından ve hangi noktada yapıldığı izlenebilir.

 

Yetkilendirme, sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve gruplara atanacak yetkiler menü veya kayıt bazında yapılabilir. Kayıt görme, ekleme, değiştirme ve silme yetkileri, istenen kullanıcı ve kullanıcılardan oluşturulan gruplara verilebilir. Bilgi sisteminin güvenliği erişim kontrolleriyle sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.

Çoklu döviz sistemi, Ofisnet, kasa, banka, alış-satış, stok gibi farklı döviz gerektiren tüm işlemlerde çoklu döviz sitemini kullanma olanağını sağlar. Sistemde standart döviz tanımları otomatik olarak yüklenebildiği gibi diğer istenen tüm döviz çeşitleri eklenebilir. İşlem içerisinde her bir işlem satırı için farklı döviz seçeneği kullanılabilir. Tanımlanan kur tiplerinden hepsi işlem görebileceği gibi (tekrar gerektiren tüm kayıtlar gibi (işlem noktası, personel, vb.. )) işlemler için öndeğer tanımlanarak pratik iş akışı sağlanır. Günlük kurlar geriye dönük takip edilebilir. Kur bilgileri internetten otomatik olarak güncellenebilir, istenirse manuel olarak da giriş mümkündür.

 Takip Hesabı, firmada gelir ve giderlerin tamamının takibi, takip hesaplarıyla sağlanabilir. Stoklara, İşlem noktasına, personele, banka, kasa ve cariye takip hesabı bağlanarak, işlemlerde gelir veya gider hesapları otomatik olarak yansıtılır.